اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

غمگین ترین پیامک های سال

غمگین ترین پیامک های سال
دارم حــســـودی مــیـکنــم بـــه آیــنــه اتــاق تـــو

کـــاش جــــای اون آیــنـــه بـــــودم

هــــر روز تـــو رو  مــیـــدیــدمـــت

اگـــرکــه بــــالشت بــــــودم

هــــرلحــظـــه مـیبـــوسیــدمـــت///

**
**
**
**
**

دلـــم مــیخــواهــد دنــیا را از نــــو بســازم …

زیـباتـر و عـاشـقـانه تـــر

اگــر حـوا شــوم ،

قــول مـیـدهــی آدمم شـوی ..؟///

**
**
**
**
**

درخت دوستی رو با قلب میکارن نه با دست !

تو را من با قلب دوست دارم نه با حرف///

**
**
**
**
**

دلـم چـتـر می خواهد؛

و یک روز بــارانی

که من چتر را بگـیـرم

تـــو دستانم را///

**
**
**

متون عاشقانه

**
**
**

نمـی دانـم مـی دانـی یا نـه!

لـحظـه ی تـولـد مـن

بـه همـان ثانیـه ای بـر می گـردد

کـه تـو بـرای اولـیـن بـار بـه مـن گفـتـی

دوسـتت دارم …///

**
**
**

||||||||||
**
**
**

گـاهـی دلـم ازهرچه آدم است میگیرد

گاهی دلم دوکـلمه مهربانه میخواهد

نه به شکل “دوسـتـت دارم” ویا نه شکل “بـی تـو میمیرم “

ساده باشد مثل:دلتنگ نباش فردا روز دیگریست

دوستت دارم عشقم///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

بـارون کـه می بـارد باز با تـرانـه یـا باز بی ترانه

من عـاشـق تر گریه می کنم

و رو به آسمان فریاد می زنم

دوســتــت دارم///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

کـنـار تو زیـر باران قـدم میزنم.چـتـر برای چـه؟ خـیـال که خـیـس نمیشود///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

سـعـی نـکـن بفهمی کدوم ستاره قشنگه سـعـی کن بفهمی پیش کی قشنگ ترین ستاره ای///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

گـــاهی آنقدر دلـم هوایت را میکند

شک میکنم به اینکه ، این دل مـال مـن است یا تو///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

ﺁﻏــــﻮﺵ ﮐﺴــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩارم

ﮐــﻪ ﺑـــﻮﯼ “ﺑـــﯽ ﮐﺴـــﯽ” ﺑﺪﻫﺪ

ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ

“ﻫـــﺮﮐﺴـــﯽ’///

 
هر چیزی
 
حالا هرکی