اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس های بارانی و ابری

اس ام اس های بارانی و ابری
زنـــدگی بهانه استـــ
من هوا را به امید
همنفسی
با تو
تنفس می کنم///

**
**
**
اس ام اس عاشقانه

**
**
**

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …
چه آب و جـارویــی
راه انـــداخــتــه انـــد !
چشـم هـا و مـژه هـایـم///

**
**
**

جملات عاشقانه

**
**
**

تنها برنامه ای کــه تـِکرارش
آرزوی هر روز مـَن استـــ
پـَخشِ زنده ی
نگـاهِ توستــ … هَمیـن///

**
**
**

پیامک عاشقانه

**
**
**

کلافه کرده ای مرا ..
چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟///

**
**
**

اس ام اس زیبا

**
**
**

از تمام دار دنیا ، تنها یک چیز دارم : دوستت !///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه ؟
دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه
اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

زندگی تعداد نفس ها نیست !
زندگی تعداد لبخند های کسانیست که دوستشان داریم///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

این جمله را هرگز فراموش نکن
“برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”///

**
**
**
|||||||||||
**
**
**

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

بگذار بگویند خسیسم

من دوستت دارم هایم

را الکی خرج نمیکنم

جز برای مهربانی خودت///

خیلی زیبایی عشقم

**
**
**
||||||||||
**
**
**

تو را ای گل کماکان دوست دارم / به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم مهم نیست / تو را تا زنده هستم دوست دارم///و ابری