اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عجیب، وحشیانه و دردناکترین مسابقه در جهان (عکس)

عجیب، وحشیانه و دردناکترین مسابقه در جهان (عکس)
انگلیس مهد مسابقه های بسیار عجیب و البته کمی خارج از منطق است چرا که در این مسابقات شرکت کنندگان معمولا با جان خودشان بازی می کنند یا دست به کارهایی می زنند که شاید فکر کردن به آن ها نیز کمی مشکل باشد.
یکی از عجیب ترین مسابقاتی که در این کشور هر ساله برگزاری می شود "لگدزنی" نام دارد. این مسابقه توسط دونفر صورت می گیرد که آن دو باید با تمام وجود به ساق پای یکدیگر لگد بزنند و کاملا مشخص است که چه مقدار درد خواهد داشت.
 
عجیب، وحشیانه و دردناکترین مسابقه در جهان (عکس)
به گزارش ایران ناز ریشه این مسابقات به گفته کارشناسان آن به 700 سال پیش در انگلستان باز می گردد به طوری که در آن زمان رشته از نوع کشتی به حساب می آمده است. قوانین آن نیز تنها گرفتن یقه و لگد زدن به ساق پا است که باید رعایت شود.
این مسابقه البته عواقبی بسیار ناگوار نیز دارد چرا که معمولا در هر سال بیش از 10 ساق پا خواهد شکست. برنده این مسابقه می تواند برای مدت یک سال عنوان محکم ترین ساق پای انگلستان را در اختیار داشته باشد.
 
عجیب، وحشیانه و دردناکترین مسابقه در جهان (عکس)