اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فناوری های نو ظهور چه چیزی هستند؟

فناوری های نو ظهور چه چیزی هستند؟
در تاریخ فناوری فناوری‌های نوپدید یا فناوری‌های نوظهور (به انگلیسی: Emerging technologies)‏ به پیشرفت‌ها و نوآوری‌های معاصر در حوزه‌های گوناگون فناوری اشاره دارد. شماری از فناوری‌های هم‌گرا در هم‌گرایی فنی سیستم‌های مختلفی پدیدار شده‌اند که به سوی اهداف مشابه تکامل پیدا می‌کنند. هم‌گرایی می‌تواند به فناوری‌های مجزای پیشین همچون صدا (و عناصر تلفن)، داده‌ها (و کاربردهای بهره‌وری) و ویدیو که هم‌اکنون به اشتراک منابع و تعامل با هم می‌پردازند، بازدهی‌های جدیدی بدهد.

فناوری‌های نوپدید آن نوآوری‌های فنی هستند که پیشرفت‌های مترقّی را در درون یک حوزه به‌منظور رقابت به نمایش می‌گذارند؛ فناوری‌های هم‌گرا نشان‌دهندهٔ حوزه‌های مجزای پیشینی هستند که به نوعی به سمت اتصال داخلی قوی‌تر و اهداف مشابه می‌باشند. هرچند نظرات مختلفی در خصوص درجهٔ برخورد، وضعیت، و حیات اقتصادی فناوری‌های نوپدید و هم‌گرا وجود دارد.فناوری های نوظهور دنیای آی تی تا سال ۲۰۱۸فناوری اطلاعات > فناوری اطلاعات و ارتباطات – چهار فاکتور cloud,mobile,social and data می روند تا فناوری های نوظهور در دنیای آی تی را تا سال ۲۰۱۸ رقم زنند جالب است.

بر این اساس می توان فناوری های تازه دنیای آی تی را تا سال ۲۰۱۸ به ۴ دسته تقسیم کرد:

1- تکنولوژی های مبتنی بر کاربر نهایی /End user computing technologies


2- تکنولوژی های مبتنی بر دسترسی های راه دور و سنسورینگ / Sensors and remote computing technologies

3- تکنولوژی های مبتنی بر فرایند مدیریت دیتا / Process data management technologies

4- پلتفورم های اپلیکیشن و زیربنایی و زیر ساختی / Infrastructure and application platforms