اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بهای عشق در چیست؟ میدانی

مجموعه : مطالب عاشقانه
بهای عشق در چیست؟ میدانی
عشق بها دارد…….

من وتو بودیم و یک دنیا عشق……

حالا من هستم و یک دنیا اشک……

 
آری عشق بها دارد…….


حال فهمیدی