اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وقتی یک دختر ….. وقتی یک پسر (طنز)

وقتی یک دختر ….. وقتی یک پسر (طنز)
♥وقتی یک دختر حرفی نمیزند
میلیونها فکر در سرش می گذرد

 
♥وقتی یک دختربحث نمیکند
عمیقا مشغول فکر کردن است

 
♥وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند
یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود

 
♥وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم
یعنی اصلا حال خوبی ندارد
 

♥وقتی یک دختر به تو خیره می شود
شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی

 
♥وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد
آرزو می کند برای همیشه مال او باشی
 

♥وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند
توجه تو را طلب می کند

 
♥وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد
یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی

 
♥وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم
یعنی واقعا دوستت دارد
 

♥وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند
یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی
 

♥وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده
هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست

 
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
 

♥وقتی یک پسر حرفی نمی زند
حرفی برای گفتن ندارد
 

♥وقتی یک پسر بحث نمی کند
حال وحوصله بحث کردن ندارد
 

♥وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند
یعنی واقعا گیج شده است

 
♥وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم
یعنی واقعا حالش خوبه
 

♥وقتی یک پسر به تو خیره می شود
دو حالت داره یا شگفت زده است یا عصبانی

 
♥وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند
او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کند
 

♥وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد
بدون که برای همه "فوروارد" کرده
 

♥وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم
دفعه اولش نیست (آخرش هم نخواهد بود)

 
♥وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند
تصمیم شو گرفته که تورو اقلا واسه یه هفته داشته باشه