اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وقتی یک دختر ….. وقتی یک پسر (طنز)

وقتی یک دختر ….. وقتی یک پسر (طنز)
♥وقتی یک دختر حرفی نمیزند
میلیونها فکر در سرش می گذرد

 
♥وقتی یک دختربحث نمیکند
عمیقا مشغول فکر کردن است

 
♥وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند
یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بود

 
♥وقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم
یعنی اصلا حال خوبی ندارد
 

♥وقتی یک دختر به تو خیره می شود
شگفت زده شده که به چه دلیل دروغ می گویی

 
♥وقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد
آرزو می کند برای همیشه مال او باشی
 

♥وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند
توجه تو را طلب می کند

 
♥وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد
یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی

 
♥وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم
یعنی واقعا دوستت دارد
 

♥وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند
یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی
 

♥وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده
هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست

 
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
 

♥وقتی یک پسر حرفی نمی زند
حرفی برای گفتن ندارد
 

♥وقتی یک پسر بحث نمی کند
حال وحوصله بحث کردن ندارد
 

♥وقتی یک پسر با چشمانی پر از سوال به تو نگاه می کند
یعنی واقعا گیج شده است

 
♥وقتی یک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسی تومی گوید: خوبم
یعنی واقعا حالش خوبه
 

♥وقتی یک پسر به تو خیره می شود
دو حالت داره یا شگفت زده است یا عصبانی

 
♥وقتی یک پسر هر روز به تو زنگ می زند
او با تو مدت زیادی حرف می زند که توجه ات را جلب کند
 

♥وقتی یک پسر هرروز برای تو [اس ا م اس] می فرستد
بدون که برای همه "فوروارد" کرده
 

♥وقتی یک پسر به تو میگوید دوستت دارم
دفعه اولش نیست (آخرش هم نخواهد بود)

 
♥وقتی یک پسر اعتراف می کند که بدون تو نمی تواند زندگی کند
تصمیم شو گرفته که تورو اقلا واسه یه هفته داشته باشه