اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بی تو در سکوت سرد این اتاق

مجموعه : مطالب عاشقانه
بی تو در سکوت سرد این اتاق
بی تو در شب های بی فروغِ بی چراغ

دلخوش به آواز جیر جیرک های ته باغ شدم

شاید او هم از تنهایی و چشم انتظاری می نالد

کمی که دقت می کنم

خوب تر می شنوم

صدای خسته باد را هم می شنوم

که از پشت پنجره به شیشه ی نمناک اتاق می کوبد

من تو را صدا می زنم

آنها که را؟

گوش کن!

آری

برگ درختان هم با خش خش گاه و بی گاه خود

کسی را صدا می زنند

چقدر سخت است و غم بار

که در این سرای بی کسی

هر کس صدا می زند کسی

کِی شود با کسی

فقط خدا می داند

اثری زیبا از ساحلی

 
فقط خدا می داند

اثری زیبا از ساحلی