وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خانم هایی که کفش پاشنه بلند می پوشند، بخوانند

خانم هایی که کفش پاشنه بلند می پوشند، بخوانند
همه ما به سلامتی خود اهمیت می دهیم و نکات بهداشتی را رعایت می کنیم، اما در برخی از موارد با وجود تذکرات و هشدارهای مختلف کارشناسان سلامتی، باز هم گوشی کسی بدهکار نیست و همان هایی که همیشه وسواس و دغدغه ی سلامتی داشتند نیز دیگر نمی شنوند و نه رعایت می کنند.

یکی از این موارد کفش های پاشنه بلند می باشد. اینکه کفش های پاشنه بلند چه ضررها و خطراتی برای پاشنه پا، زانو و استخوان و عضلات دارد بر کسی پوشیده نیست. ولی براستی چرا با وجود این همه هشدار باز هم عده ای از این کفش ها استفاده می کنند، کفش هایی که برای راه رفتن چه دشوارهایی ایجاد می کند و آسایش را از خانم ها می گیرد؟

کدامین حس و انگیزه خانم ها را وادار به پوشیدن این کفش ها می کند؟ این کدام نیاز هست که بعضی از خانم ها را مجبور می کند قید سلامتی خود را بزنند و به این نیاز خود جواب مثبت بدهند؟ مگر نمی گویند هیچ نعمتی مثل سلامتی نیست؟ مگر همین خانم ها نیستند که در موارد تغذیه و بهداشت دنیایی از وسواس دارند تا سلامتی را از دست ندهند؟