اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زندگی زیباست (سری اول)

زندگی زیباست (سری اول)

به گزارش ایران ناز انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..حتی از فاصله های دور…از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید  در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است  که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..اصلا میشوند هم شکل…

 

مهرشان آکنده از همه ….حرفهایشان میشود آرامش…خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..هی همدیگر را مرور می کنند..از هم خاطره می سازند….مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان  باشد..حضور هیچکس اتفاقی نیست.

 

زندگی زیباست (سری اول)

 

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.وقتی به اندیشه های منفی توجه می کنیم، به آنها پروبال می دهیم.بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می رود!همه ی اندیشه های مربوط به ترس، شکست، نفرت، و بدخواهی مانند علف های هرز یک باغ هستند که باغبان آنها را نکاشته و نمی خواهد.پس همه هدف خود را با دیدی مثبت ، روی نتجه نهایی متمرکز کنیم .

 

زندگی زیباست (سری اول)

 

بعضی از مردم اصرار دارند
که خود را به دیگران بشناسانند
و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.
اما
این نوع آدمها
در درون خود زجر می کشند
زیرا
شادی آنها وابسته به  تفکر دیگران است.
 “مهم بودن”
را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.
هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،
بیشتر تحسین می شوید.

 

زندگی زیباست (سری اول)

 

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم !چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم و باور نداریم که كليد خوشبختی ما در دستان خودماست!کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما ست كه اهميت دارد.در حقيقت خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد…!