شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

چند دانشجو برای جلب توجه مردم و خنداندن آنها دست به شیرین کاری جالبی زدند.

ایران ناز: چند نفر از پسران فارغ التحصیل جدید دانشگاههای انگلستان از جمله دانشگاه ادینبورگ و آکسفورد با ریختن شیر بر سر خود در مراکز عمومی و منتشر کردن عکسهای آن در فضای مجازی توانسته اند نزدیک به ۳۰،۰۰۰ بازدید کننده را بخندانند.

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)

 

شیرین کاری های خنده دار و جالب دانشجو ها (عکس)