عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

متن تبريک روز جهاني معلولان

متن تبريک روز جهاني معلولان

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلوليت محبوبيت است از جانب خالق دوست / معلوليت محدوديت است اما ناتواني نيست

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلول…

کسي که براي ادامه زندگيش شايد از ديگران کمک بگيره ولي خيلي از ديگرانها ،اميد،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگيشون را از معلول ميگيرند

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

روز جهاني معلولان

وقتي خداوند من را آفريد مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

معلول فردي است منتخب خداوند که بدليل عشق زياد باريتعالي به بعضي از بندهاش

يکسري محدوديتها نهاده تا دردنياي باقي منزلگاه ويژه اي براي جبران سختي هاي اين دنياي فاني باشد

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

پيامک روز جهاني معلولان

روز جهاني معلولين روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما مي توانيم است . روز جهاني معلولين گرامي باد .

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلوليت يعني انعکاس نور و قدرت خداوندي در مخلوقي به ظاهر ناقص ولي با قابليتي بي نهايت

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

زندگي کن…

حتي اگر

بهترين هايت را از دست داده اي

زيرا اين زندگي کردن است که

بهترين هاي ديگر را برايت مي سازد.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلوليت يعني شناگري درخلاف چهت آب

آب اينچنيني جزرومد دارد ،خشونت دارد،بيرحمي دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسي است که عليرغم اينهمه موانع خودرا به سرمنزل مقصود ميرساند.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

مــعلول…

فــردي کــه بــه اطــرافــيانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــيدهــد.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

گرچه معلولم ولي انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولي براي فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَري هايِ غلط درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم مي کني مَعقول نيست

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلول از نظر لغوي به معناي هرچيزي که آن را به علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که ميتواند جزء بهترينها باشد گرچه از نظر فيزيکي دچار مشکل است اما با ايمان و اراده و پشتکار و تلاش و اميد والاي خويش ميتواند در اوج انسانيت و خوشبختي قرار گيرد

 

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

خداوندمي فرمايد:

هرکه گرفتاري و مصيبتي بر او وارد امده و او بر آن مصيبت صبور و بردبار بوده

من حيا ميکنم از انکه در روز قيامت براي اوپرونده اي بازکنم

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

مطالب مرتبط:

 

مستمری معلولان معادل دو روز زندگی (متأسفانه)

 

سر راه گذاشتن مادر معلول توسط 3 پسر پولدارش +عکس