وضع حمل فریبا نادری به زودی در کانادا (عکس)

وضع حمل فریبا نادری به زودی در کانادا (عکس)

وضع حمل فریبا نادری به زودی در کانادا (عکس)

 

فریبا نادری که تولد فرزندش نزدیک است به کشور کانادا سفر کرده تا فرزندش را مانند دیگر بازیگران در بيرون از کشور به جهان بیاورد. به گزارش ایران ناز و براساس خبر های منتشر شده فریبا نادری برای به جهان آوردن فرزند خود به کانادا سفر کرده است.بتازگی مشاهده میشود که چهره‌هاي هنری برای تولد فرزندشان به بيرون از کشور میروند تا فرزندانشان در کشور دیگری به جهان بیایند و از این طریق بطور خودکار اقامت آن کشور رابه دست آورند.

 

وضع حمل فریبا نادری به زودی در کانادا (عکس)

 

در تازه‌ترین مورد از این موج بنظر میرسد فریبا نادری نیز که ماه‌هاي آخر بارداری را سپری میکند به کانادا رفته تا فرزند خودرا دراین کشور به جهان بیاورد.روناک یونسی و مهناز افشار و … از جمله افرادی بودند که در خارج از ایران فرزند خودرا به دنیا آوردند.

 

وضع حمل فریبا نادری به زودی در کانادا (عکس)