اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس)

کودک 3 ساله ای که توسط آدم رباها ربوده شده و برای آزادی اش 350 میلیون تومان از والدین وی طلب شده بود، با تلاش مامورین آگاهی شیراز آزاد شده و متهمین دستگیر شدند.

آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس)

آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس) 

آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس)

آزاد شدن کودک 3 ساله شیرازی از بند گروگانان (عکس)