از بد بتر اگر هست (شعر نو)

از بد بتر اگر هست (شعر نو)
این است

اینکه باشی

در چاه نابرادر ، تنها

زندانی زلیخا

چوب حراج خورده ی بازار برده ها

البته بی که یوسف باشی !

 

پس بهتر است درز بگیری

این پاره پوره پیرهن ِ

بی بو و خاصیت را

که چشم هیچ چشم به راهی را

روشن نمی کند !

 
از : قیصر امین پور این شعر جنجالی

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب