اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

یک کریر و حمل کننده کوچک کودک جالب به نام پیگی بک رایدر را در این آلبوم مشاهده میکنید. وسیله ای برای کول کردن راحت و بی دردسر کودکان توسط والدین. این کریر نه تنها برای کودک خیلی راحتتر است بلکه برای پدر و مادر ها هم رفاه بیشتری خواهد داشت زیرا وزن کودک را به تناسب و بدون صدمه به بخش های مختلف تقسیم میکند و از فشار آوردن به بدن جلوگیری میکند.

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن

ساخت وسیله ای جالب برای کولی دادن