اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سقط بی رحمانه جنین برای کنترل جمعیت کشور !!!

مجموعه : مجله خبری روز
سقط بی رحمانه جنین برای کنترل جمعیت کشور !!!
یک زن چینی مدعی است عوامل حکومتی این کشور نیمه شب به خانه او حمله کرده و بعد از انتقال وی به بیمارستان فرزند 6 ماهه او را سقط کرده اند. این زن 33 ساله میگوید بعد از اینکه ماموران حکومتی او را از خانه بیرون کشیدند به یک بیمارستان برده و آمپول سقط جنین به او تزریق کرده اند. این درحالی است که سه ماه دیگر فرزند او به دنیا می آمده است او خیلی غمگین است و همچنین کار این دولت بسیار وحشیانه و نا عادلانه است.
 
سقط بی رحمانه جنین برای کنترل جمعیت کشور !!!

سقط جنین اجباری در راستای هدف سیاست تک فرزندی در چین از سال 1979 آغاز شده است و هدف از آن کنترل جمعیت این کشور است. این زوج صاحب یک فرزند پسر 10 ساله هستند و از خانواده های متوسط در چین به شمار  می آیند.

این زن و شوهر میگویند: این اتفاق در ساعت 4 صبح به وقت محلی رخ داده است و آنها با بیش از 10 مامور حکومتی مواجه شدند که راهی جز تسلیم برای آنان باقی نگذاشته بود. آقای ژو  میگوید :آنها برای سقط جنین همسر مرا به زور بردند و دست و پای من را به صندلی بستند. 5 ساعت طول کشید تا بفهمم همسرم در کدام بیمارستان بستری شده  و چه بلایی سرش آمده است.
 
سقط بی رحمانه جنین برای کنترل جمعیت کشور !!!

او اضافه میکند وقتی همسرم را پیدا کردم تزریق انجام شده بود، من بسیار ناراحت بودم و به شدت گریه کردم. آنها جان یک انسان بیگناه را گرفتند. خانم ژو نیز در این رابطه میگوید : وقتی جنین مرده از بدنم خارج شد متوجه شدم او یک پسر است و به شدت متاثر شدم. او تنها سه ماه دیگر به دنیا می آمد. او میگوید این ماموران به زور کتک مرا وادار کردند زیر برگه ای که در آن توافق من برای سقط جنین ذکر شده بود امضا کنم.