اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عاقبت حرکات بی شرمانه زن آمریکایی در ساحل! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
عاقبت حرکات بی شرمانه زن آمریکایی در ساحل! (عکس)

عاقبت حرکات بی شرمانه زن آمریکایی در ساحل! (عکس) هنگامی که مرد از دریا متوجه می گردد خانمش میشل دوستر در ساحل مشغول حرکات زننده با مرد دیگری است سخت ناراحت شده و خانمش را سوار بر جت اسکی نموده و در حالی که اسکی سواری می نمایند شروع به جروبحث می نمایند. وی دو سه بار سعی می نماید خانم را از روی جت اسکی به درون اب بیندازد!
در مرتبه چهارم زنش را مورد کتک قرار داده و وی را درون اب انداخته و سپس به ساحل امده و به پلیس موضوع را گزارش می دهد.

عاقبت حرکات بی شرمانه زن آمریکایی در ساحل! (عکس)

پلیس هنگامی که خانم را وسط اب بی حرکت می یابد صورتش به شدت اسیب دیده بود.خانم به بیمارستان برده می شود اما در انجا از شدت جراحات فوت می نماید. آقای دوستر اهل ایالت کالیفرنیا متهم به ضرب و جرح همسر خود فعلا در بازداشت موقت است
رندی وارن سخنگوی تیم نجات ساحل می گوید دقیقا باید برسی شود چه اتفاقی افتاده است.ما نمی توانیم تا مطمئن نشدیم دوستر را متهم نماییم.