اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نحوه خواندن نماز مستحبی شب سیزدهم ماه رجب

مجموعه : دینی و مذهبی
نحوه خواندن نماز مستحبی شب سیزدهم ماه رجب

بدانكه مستحبّ است در هريك از ماه رجب وشعبان ورمضان آنكه در شب سيزدهم دو ركعت نماز بگذارند درهر ركعت حمد يك مرتبه و يس و تَبارَكَ المُلْكُ و توحيد بخوانند .

در شب چهاردهم چهار ركعت به دو سلام ( دو نماز دو رکعتی ) به همين كيفيّت .

درشب پانزدهم شش ركعت به سه سلام ( سه نماز دو رکعتی ) به همين كيفيّت از حضرت صادق عليه السلام مرويست كه هر كه چنين كند جميع فضيلت اين سه ماه را دريابد و جميع گناهانش غير از شرك آمرزيده شود.