می روم شاید فراموشت كنم

مجموعه : مطالب عاشقانه
می روم شاید فراموشت كنم
من پذیرفتم شكست خویش را

پندهای عقل دور اندیش را

من پذیرفتم كه عشق افسانه است

این دل درد آشنا دیوانه است

می روم شاید فراموشت كنم

با فراموشی هم آغوشت كنم

می روم از رفتنم دل شاد باش

از عذاب دیدنم آزاد باش

گرچه تو تنهاتراز ما می روی

آرزو دارم ولی عاشق شوی

آرزو دارم بفهمی درد را

تلخی برخوردهای سرد را

 
گرمی تنت را می خواهم نه سردیت را

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب