اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

محاسبه قدرت حفاظت کرم های ضد آفتاب

محاسبه قدرت حفاظت کرم های ضد آفتاب
قدرت حفاظت کرم های ضد آفتاب با علامت اختصاری SPF:Sun Protection Factor بیان می شود.

اغلب مردم تصور می کنند که هر چه عدد نوشته شده روی کرم ضد آفتاب بیشتر باشد، به همان نسبت بیشتر از پوست محافظت می شود، به عنوان مثال کرم ضد آفتاب 90، سه برابر کرم ضد آفتاب 30 قدرت دارد در حالیکه این باور غیر علمی و اشتباه است.

برای اینکه با مفهوم علمی و صحیح SPF آشنا شوید، آن را به اختصار توضیح می دهیم:
برای محاسبه میزان محافظت هر نوع کرم یا لوسیون ضد آفتاب باید عدد 100 را بر عدد SPF تقسیم کنید و حاصل را از عدد 100 کم کنید. عدد به دست آمده میزان محافظت را نشان می دهد. به عنوان مثال کرم ضد آفتاب 30 این گونه است:
3/3=30÷100
7/96=3/3-100
یعنی میزان محافظت کرم 30 در برابر آفتاب 7/96 درصد است.
حال برای کرم 90 این گونه است:
1/1=90÷100
9/98=1/1-100
یعنی میزان محافظت کرم 90 در برابر آفتاب 9/98 در صد است، یعنی با سه برابر شدن SPF فقط حدود دو درصد به میزان محافظت پوست در برابر آفتاب افزوده می‌شود، در حالی که در کرم 90 مجبورند از مواد بسیار قوی ضد آفتاب استفاده کنند که خود می‌تواند باعث عوارضی در پوست گردد و از نظر اقتصادی قیمت آن بسیار بالاتر است.