عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

انسان، زن و مرد

انسان، زن و مرد
بحث را می‌توان با بررسی‌های ساده‌ای از مفاهیم کلّیِ چون «انسان»، «زن» و «مرد» آغاز کرد. هر چند چنین بررسی‌هایی در دید نخست خیلی ساده به نظر می‌رسند، اما متاسفانه تعداد قابل توجهی از مردم معاصر در داشتن درک درستی از همین مراحل بنیادین با مشکل مواجه اند.

موجودات جان‌دار کره ِزمین به سه گروهِ انسان‌ها، حیوانات، و نباتات تقسیم شده اند. از این میان انسان‌ها با توانایی اندیشیدن، درک، و شعور بر دو گروه دیگر برتری داشته اند. انسان‌ها اساساً به دو جنس زن و مرد تقسیم می‌شوند. هر انسانی در عرصۀ زندگی مجبور به طی مراحل سنّی (کودکی، جوانی و کهولت) است و از همین رو جوامع انسانی به گونۀ مخلوطی از تمام این گروه‌ها شکل می‌گیرند. یک اجتماع انسانی از مردها (اعم ازکودکان، جوانان و سالمندان) و زن‌ها (اعم از کودکان، جوانان و سالمندان) ساخته می‌شود.

زن و مرد، دو جنس مختلف از نوع انسان استند و این دو گروه را نمی‌شود  با یکدیگر «مساوی» فرض کرد. مساوات میان دو پدیدۀ که در تمام خواص کمّی و کیفی باهم برابر باشند می‌تواند به وجود آید، ولی مرد و زن در تمام خواص با یکدیگر برابر نیستند. داشته‌های هر دو جنس را در یک دید ساده می‌شود به سه گروه دسته‌بندی کرد:

    داشته‌هایی که بین هردو جنس مشترک اند، مانند قدرت تفکر، شعور و درک؛
    داشته‌هایی که معمولاً در مردها تکامل‌یافته تر اند، مانند نیروی جسمی بیشتر؛
    داشته‌هایی که معمولاً در زن‌ها تکامل‌یافته‌تر اند، مانند احساسات رقیق وعاطفه.

در این میان داشته‌هایی هم در هر دو جنس وجود دارند که مشخصاً برای تولید مثل و بقای نسل انسان نقش بازی می‌کنند. مهم این است که زن بدون مرد، و مرد بدون زن، قادر به تولید مثل نیست و در عدم وجود هر یک ازین دو جنس، بقای نسل بشر در روی زمین امکان‌پذیر نخواهد بود.