اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تاریخچه روبات

مجموعه : دانستنی ها

روبات : كلمه « روبات » یا « روبوت » از نمایشنامه علمی – تخیلی كارل چاپك نویسنده دهه 1920 چك واسلواكی اقتباس شده است .

چهل سال پس از این تكنولوژی جدید « روبوتیك صنعتی » پا به عرصه گذاشت و امروز روبت ها دست های مكانیكی بسیار خودكارند كه كامپیوتر آنها را هدایت می كند .
كاربرد های صنعتی روبات ها را در زمان كنونی می توان به سه گروه زیر دسته بندی كرد :
1) حمل مواد ، تخلیه و بار گیری : در این حالت كار روبات ها ، جابه جه كردن مواد و قطعات از جایی به جایی دیگر است .
2) كاربردهای فرایندی : این كاربرد ها عبارتند از نقطه جوشكاری ، جوش كاری قوسی ، رنگ پاشی و عملیاتی كه در آنها وظیفه روبات كاربرد ابزاری خاص برای انجام برخی كارهای تولیدی در كارگاه هاست .
3) مونتاژ و بازرسی : هر دو كارهای متمایز در این گروه قرار می گیرند . مونتاژ با روبات توجه بسیاری را به خود جلب كرده است ، زیرا امكانات بالقوه زیبادی دارد . روبات های بازرسی نیز با استفاده از حساسه ها ، مشخصات محصول را اندازه گیری می كنند .
در سه جدول آتی تاریخچه مختصری از پیشرفت تكنولوژی روبات ها ، تعداد روبات های ساخته شده ، و كارهای امروز و فردای روبات ها را تقدیم می داریم .
سیر تاریخی پیشرفت های تكنولوژی روبوتیك و كاربردهای مهم روبوت نیمه های قرن هیجدهم جی دو وكانسون عروسكهای مكانیكی به اندازه انسان ساخت كه موزیك می نواختند
1801 ژاكار دستگاهی برای بافندگی ساخت كه برنامه پذیر بود
1805 « میلادرت » عروسكی مكانیكی ساخت كه می توانست نقاشی كند .
1946 « جی سی دول » مخترع امریكایی وسیله ای برای كنترل ساخت كه می توانست علائم الكتریكی را به طور مغناطیسی ثبت كند و آنها را دوباره برای كار یك ماشین مكانیكی باز سازی نماید .
1951 ساخت تله اپراتور ( بازوی مكانیكی با منترل از راه دور ) برای كار با مواد پرتوزا ( رادیو تكتیو )
1952 اولین نمونه ماشین كنترل عددی پس از چند سال كار در MIT به نامیش در آمد . بخشی از زبان برنامه ریزی آن ( Automatically Programmed Tooling ) APT بعدها تكامل یافت و در سال 1961 منتشر شد .
1854 « كن داورد » مخترع بریتانیایی تقاضای ثبت اختراع روبوت را مطرح كرد .
1959 شركت پلانت نخستین روبوت تجاری را عرضه كرد . این روبوت با بادامك و كلید حدی كنترل می شد .
1960 نخستین روبوت یونی میت « unimate » بر پایه « انتقال برنامه ریزی شده كالا » عرضه شد . این روبوت دارای محرك هیدرولیكی بود و در آن از اصول كنترل عددی برای مهار بازوی مكانیكی استفاده شده بود . 1961 در كارخانه فورد ، روبوتی یونی میت برای راهبری ماشین ریخته گری تحت فشار نصب شد .
1966 یك شركت نروژی روبوتی برای رنگ پاشی نصب كرد .
1968 روبوت سیاری به نام شیكی ( Shaky ) در موسسه پژوهشی +استانفورد ساخته شد . این روبوت دارای حساسه های گوناگون از جمله دوربین حساسه های لمسه كننده بود و می توانست به اطراف حركت كند . 1971 « دست استانفورد » یك دست برقی روبوت بود ، در دانشگاه استانفورد ساخته شد .
1973 تین زبان برنامه ریزی روبوت كامپیوتری به نام ویو « Wave » و به دنبال آن زبان ال « AL » در موسسه پژوهشی استانفورد عرضه شد . بعدها این دو زبان به زبان تجاری وال « VAL » تبدیل شدند .
1974 شركت « آ.ث .آ » روبوتی كاملاً برقی به نام IRb6 عرضه داشت .
1974 شركت سین سیناتی روبوت T3 را با كنترل كامپیوتری عرضه كرد .
1975 روبوت « زیگما » ی « الیوتی » در عمیلات مونتاژ به كار گرفته شد ؛ این یكی از نخستین كاربردهای روبوت در خط مونتاژ بود .
1978 روبوت RUMA ( ماشین یونیورسالبرنامه پذیر برای مونتاژ ) عرضه شد .
1980 سیستم « برداشتن از جعبه » با روبوت در دانشگاه ردآیلند به نمایش درآمد . این روبوت توانست با استفاده از بینایی ماشین ، قطعات پراكنده را از جعبه بردارد .
1981 یك روبوت با محرك مستقیم در دانشگاه « كارنگی ملون » ساخته شد . در این روبوت از یك الكتروموتور نصب شده روی بازوی مكانیكی ، بدن استفاده از رابط های مكانیكی معمول در اكثر روبوت ها ، استفاده شده بود .
1982 شركت IBM پس از چند سال تلاش روبوت RS-1 را عرضه كرد كه دارای قابی جعبه ای بود و از بازویی با لغزنده قطری استفاده می كرد . در برنامه آن از زبان برنامه ریزی AMC ( تهیه شده بوسیله IBM ) استفاده شده بود .
1983 گزارش هایی در مورد پژوهش های شركت وستیتگهاوس به سرپرستی بنیاد علوم امریكا در مورد « سیستم مونتاژ برنامه پذیر و قابل تطبیق » منتشر شد كه طرح آزمایشی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر خط مونتاژ با استفاده از روبوت محسوب می باشد .
1984 چند نوع سیستم برنامه ریزی غیر مستقیم در نمایشگاه روبوت 8 عرضه شد . این سیستم ها این امكان را فراهم آورده كه برنامه روبوت را بتوان با استفاده از تبادل گرافیكی بر روی كامپیوتر های شخصی تهیه و سپس به روبوت منتقل كرد.

 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز