اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مرگ خبرنگار در اثر ضرب و شتم

مجموعه : مجله خبری روز
مرگ خبرنگار در اثر ضرب و شتم
 كاركنان روزنامه مورنینگ پست در استان سینكیانگ شمالی واقع در چین اظهار كردند كه یكی از همكاران خبرنگارشان كه در ماه جاری میلادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایسنا، سان‌هونگجی، یكی از خبرنگاران روزنامه مورنینگ پست بود كه در ماه جاری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.

همكاران وی اظهار كردند كه تحقیقات درباره دلایل درگیری این خبرنگار با دوستش ادامه دارد؛ یكی از دوستان سان‌هونگجی پس از یك درگیری لفظی او را تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار داد.