اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنز جذاب كیفیت های منفی زن و مرد

طنز جذاب كیفیت های منفی زن و مرد
به جای تاكید روی كیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاكید نكنیم؟بیایید از خانم ها شروع كنیم:*زن ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.*

 *زن ها وقتی خوشحالند گریه میكنند.* *زن ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه كارهای كوچكی انجام میدهند.* *زن ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی كنند.* *زن ها قدرت این را دارند كه وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.**زن ها می دانند چگونه یك وعده شام یا ناهار معمولی را به یك فرصت تبدیل كنند.*

 *زن ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.**زن ها می دانند كه چگونه یك دوست بیمار را تیمار كنند.**زن ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.**زن ها می دانند چگونه ساعت های متوالی كودكان را سرگرم كنند.**زن ها صادق و وفادار هستند.**زن ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.*

*زن ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه كار انجام می دهند.**زن ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.**زن ها می دانند چگونه به یك مرد احساس پادشاه بودن بدهند.**زن ها دنیا را مكانی شادتر برای زندگی می سازند.**حالا نوبت مردهاست….:**مردان برای حمل اشیاء سنگین و كشتن سوسك و عنكبوتها خوب هستند.!!!*