نقاط مثبت و خنده دار خانم ها و آقایان محترم!! (طنز)

نقاط مثبت و خنده دار خانم ها و آقایان محترم!! (طنز)
به جای تاكید بر روی كیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاكید نكنیم؟
بیایید اول از خانم ها شروع كنیم
* خانم ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.

* خانم ها وقتی خوشحالند گریه میكنند.

* خانم ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه كارهای كوچكی انجام میدهند.

* خانم ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی كنند.

* خانم ها قدرت این را دارند كه وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.

* خانم ها می دانند چگونه یك وعده شام یا ناهار معمولی را به یك فرصت تبدیل كنند.

* خانم ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.

* خانم ها می دانند كه چگونه یك دوست بیمار را تیمار كنند.

* خانم ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.

* خانم ها می دانند چگونه ساعت های متوالی كودكان را سرگرم كنند.

* خانم ها صادق و وفادار هستند.

* خانم ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.

* خانم ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه كار انجام می دهند.

* خانم ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.

* خانم ها می دانند چگونه به یك مرد احساس پادشاه بودن بدهند.

* خانم ها دنیا را مكانی شادتر برای زندگی می سازند.

و اکنون نوبت آقایان هست
* آقایان فقط برای حمل اشیاء سنگین و كشتن سوسك و عنكبوتها خوب هستند!!!!