اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قوانین جدید اجاره دادن خانه به مجردها

مجموعه : مجله خبری روز
قوانین جدید اجاره دادن خانه به مجردها
براساس ابلاغیه جدید اتحادیه مشاوران املاك، اجاره آپارتمان به مجردها توسط مشاوران املاک کنترل خواهد شد.

بنابراین گزارش، بنگاه‌های مسکن از امروز موظف هستند قبل از تنظیم قرارداد اجاره برای متقاضیان مجرد، علت اجاره‌نشینی آنها را با رویت مدارک مستند مبنی بر اشتغال به تحصیل در دانشگاه یا کارت اشتغال به کار یا جواز کسب، جویا شوند و در صورت تایید، برای این گروه از مستاجران فرم مخصوص «مستاجران مجرد» پر کنند. همچنین عواقب غیرواقعی بودن مدارک مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاک خواهد بود.

گواهی دانشجویی یا اشتغال به كار برای اجاره الزامی است

اجاره آپارتمان مسكونی به متقاضیان مجرد از این به بعد براساس ضوابط جدیدی كه برای بنگاه‌های مسكن تدوین شده، انجام می‌شود.

مشاوران املاك از دیروز موظف شدند قبل از تنظیم قرارداد اجاره، بعد خانوار متقاضی را براساس كارت ملی و شناسنامه مشخص كنند و در صورت مجرد بودن مستاجر او را مكلف به تكمیل فرم مخصوص مستاجران مجرد كنند.

در این فرم باید محل قبلی سكونت فرد مجرد، سوابق شغلی، مشخصات منزل پدری و همچنین مشخصات همراهان احتمالی مستاجر قید شود ضمن اینكه مشاور املاك موظف است بعد از تنظیم فرم مخصوص مستاجر مجرد، اصل مدارك شخصی فرد را رویت كند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد براساس ضوابط جدید، پیش‌شرط اجاره آپارتمان به مجردها ارائه مدرك مستند از طرف فرد مجرد مبنی بر علت تصمیم به زندگی مجردی است به طوری‌كه بنگاه‌های مسكن باید یكی از مدارك شامل اشتغال به تحصیل در دانشگاه، اشتغال به كار، كارت محل كار یا جواز كسب را از فرد مجرد دریافت و آن را با مهر بنگاه تایید كنند. این مدارك می‌تواند علت اجاره‌نشینی مجردی متقاضیان را روشن كند.

طبق آنچه اتحادیه كشوری مشاوران املاك برای بنگاه‌های مسكن تعیین كرده، عواقب غیرواقعی بودن مدارك مستاجران مجرد برعهده مسوول آژانس املاك خواهد بود.اتحادیه كشوری مشاوران املاك با ارسال فرم‌های مخصوص مستاجران مجرد، مسوولیت استفاده درست از آپارتمان‌هایی كه به مجردها اجاره داده می‌شود را به بنگاه‌های املاك سپرده است.بر این اساس چنانچه فرد مجرد، همراه داشته باشد موظف است در هنگام تسلیم اصل مدارك، مشخصات و مدارك مربوط به همراهان را نیز در اختیار آژانس قرار دهد.

فرد مجرد همچنین موظف است سوابق شغل قبلی به همراه آدرس و مشخصات محل قبلی كه در آن مستاجر بوده را نیز در فرم مخصوص قید كند. نام مالكان –موجران- قبلی نیز الزامی است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد كلیه مشاوران املاك موظفند تمامی قراردادهای تنظیمی با افراد مجرد را كه به ثبت می‌رسانند به اتحادیه ارسال كنند و در صورت عدم همكاری آژانس‌های مربوطه، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانون دارد.

اتحادیه مشاوران املاك، بنگاه‌ها را در قالب شرح وظایف جدید موظف به احراز مالكیت و احراز هویت متعاملان كرده و مشاوران موظفند در هنگام تنظیم قرارداد، تصویر كلیه اوراق شامل كارت ملی، شناسنامه، اسناد و چك‌ها و تعهدات متعاملان را ضمیمه نسخه سوم قرارداد كرده و حداقل به مدت 5 سال آنها را حفظ و بایگانی كنند.

 
قوانین جدید اجاره دادن خانه به مجردها