عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چند نکته برای غلبه بر خشم

    1-خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار خشم‌های مخرب نخواهید شد.
    2 –
خود را از شر توقعاتی كه از دیگران دارید نجات دهید
.
    3 –
رفتارهای خشم برانگیز را بررسی كنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید
.
    4 –
در هنگام عصبانیت سعی كنید پیش كسی بروید كه برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید
.
    5 –
لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مكان و واقعه‌ای كه باعث عصبانیت شما شده یادداشت كنید
.
    6 –
از شخصی كه دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد
.
    7 –
پس از بروز خشم اعلام كنید كه خطا كرده‌اید
.
    8 –
یاد بگیرید كه اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید
.
    9 –
یاد بگیرید كه هر كس حق دارد چیزی باشد كه خودش انتخاب كرده‌
.
    10 –
ادای عصبانیت را در آورید
.
    11 –
عصبانیت خود را به تعویق اندازید
.
    12 –
در لحظه خشم‌، از افكار خود آگاهی پیدا كنید
.
    13 –
شوخ طبعی را در خود پرورش دهید
.
    14 –
زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید
.
    15 –
زندگی را سخت نگیرید
.
    16 –
خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند
.
    17 –
یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد
.
    18 –
به خاطر داشته باشید كه دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند
.
    19 –
به یاد داشته باشید كه دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار كنند
.
    20 –
اگر فكر می‌كنید كه با بلندتر كردن صدایتان طرف مقابل ساكت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما كاری نكنید كه عصبانی شود
.
    21 –
یاد بگیرید كه در برابر یأس و ناكامی به شكل تازه‌ای از خود واكنش نشان دهید
.
    22 –
خشم خود را به نحوی كه آثار مخرب نداشته باشد، ابراز كنید
.
    23 –
بیاموزید كه دنیا هرگز آن طور كه شما می‌خواهید، نخواهد بود.
 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز