اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تنها موجود زنده ای در جهان که مرگ ندارد!!

مجموعه : دانستنی ها
تنها موجود زنده ای در جهان که مرگ ندارد!!
دانشمندان میگویند hydrozoan jellyfish تنها حیوانی است كه می تواند بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت بواسیر لحمی خود را (مرحله اول از زندگی) پیدا كند.
 
تنها موجود زنده ای در جهان که مرگ ندارد!!
این حیوان ممكن است تنها موجودی باشد كه عمر جاودان دارد. از آنجایی كه این عروس دریایی قادر است پس از آخرین مرحله بزرگسالی، دوباره تغییر شكل داده و به نخستین مرحلهی زندگی خود بازگردد، ممكن است هیچ پایان طبیعی برای طول عمر این حیوان وجود نداشته باشد.