سوزاندن کالری های اضافی

سوزاندن کالری های اضافی
چگونه با ورزش یا بدون ورزش، کالری بسوزانیم؟

کالری ها چه طور مصرف می‌شوند؟
 این نوشتار را دنبال کنید، روش های متعددی برای سوزاندن کالری ها وجود دارد. یه کم از این طرف، یه کم از آن طرف، در پایان روز حساب کنید، که طی این 24 ساعت، چه قدر کالری سوزانده اید؟

این کالری ها را با ورزش چه طور می‌توان سوزاند؟
قطعاً هر چه بیشتر ورزش کنیم، و تعداد دفعات و شدن آن بیشتر باشد، کالری بیشتری می‌سوزانیم.
یک توصیه: ورزشی را انتخاب کنید که مناسب شماست و دوستش دارید، زیرا باید به مدت طولانی این ورزش را انجام دهید.
دومین توصیه: شدت و مدت ورزش کردن تان را به تدریج افزایش دهید.

ورزش و مصرف کالری: چند عدد
میزان مصرف کالری برخی از ورزش ها به این ترتیب هستند:
یوگا: 100 کالری/ ساعت
گلف: 130 کالری/ ساعت
پیاده روی: 200-180 کالری/ ساعت
ژیمناستیک: 360 کالری/ ساعت
ژیمناستیک در آب: 400 کالری/ ساعت
دوچرخه سواری: 500-400 کالری/ ساعت
شنا: 400 کالری/ ساعت
دو: 700-600 کالری/ ساعت
تنیس: 400 کالری/ ساعت
اسکیت سواری: 800 کالری/ ساعت
اسکواش: 900 کالری/ ساعت

به چه روش های دیگری می‌توان کالری مصرف کرد؟
روش های بسیار دیگری برای مصرف کالری وجود دارد، بی آنکه نیاز باشد تعداد دفعات ورزش کردن تان را افزایش دهید.
بله، خیلی وقت ها فراموش می‌کنیم که بسیاری از فعالیت های دیگر هم کالری می‌سوزانند. اما عمده ترین بخش مصرف انرژی به عملکرد های بدن مان، نسبت داده می‌شود.

سوخت و ساز بدن 60 تا 70% کل انرژی مان را به مصرف می‌رساند. در واقع، اعضای مختلف بدن مان، مصرف کننده های بزرگ انرژی برای انجام فعالیت های شان هستند. حتی، هنگام خواب هم کالری می‌سوزانیم.
یک روش دیگر برای مصرف انرژی، هضم و ذخیره سازی مواد غذایی است! 10% انرژی مان صرف چیزی می‌شود که گرمازایی غذایی نام دارد.
20 تا 40% باقی مانده، صرف فعالیت های جسمی مان می‌شود در هر فردی نسبت به دیگری بسیار متفاوت است. اما توجه داشته باشید، آنچه که فعالیت جسمی نامیده می‌شود، ضرورتاً ورزش نیست. در این زمینه، همه آنها حساب می‌شوند و به هم اضافه می‌گردند.

به بیان دیگر، هر چه فعال تر باشیم، کالری بیشتری مصرف می‌کنیم، حتی اگر کسی ورزش نکند، به خاطر تمام آنچه که طی روز انجام می‌دهد، کالری می‌سوزاند.

برای مثال، شاید زنی ورزش نکند اما به فرزندانش رسیدگی می‌نماید، در دفترش کار می‌کند، 3 وعده غذا می‌پزد، میز غذا را می‌چیند، اتومبیلش را می‌راند، تا نانوایی پیاده می‌رود، به کارهای خانه رسیدگی می‌کند و غیره، به این ترتیب وی به راحتی 2000 کالری می‌سوزاند. اما این زن باز هم می‌تواند بهتر از این عمل کند…

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر…
حتی فکر کردن هم نیازمند مصرف انرژی است، چیزی حدود 64 کالری/ ساعت. که کمی بیشتر از خوابیدن (فقط 60 کالری) است، البته به جز مواردی که مدت بسیار طولانی می‌خوابیم، در واقع، با 8 ساعت خواب شبانه، چیزی حدود 480 کالری، می‌سوزانیم.

دقایق پیاده روی تان را جمع کنید: برای هر نیم ساعت، 90 کالری از دست می‌دهید. هر چه در خیابان تندتر راه بروید، بیشتر می‌سوزانید.
کارهای خانه را فراموش نکنید: 30 دقیقه کار با جاروبرقی، 100 کالری می‌سوزاند، یعنی بیشتر از یوگا یا گلف.

هر باری که می‌دوید، 400 کالری می‌سوزانید.
یک ربع انجام خرده کاری ها، همراه با سوختن 50 کالری است. به خاطر این هم که شده، با خرده کاری ها و تعمیرات، آشتی کنید.
باغبانی بیش از 400 کالری در یک ساعت می‌سوزاند.