زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!

مجموعه : دانستنی ها
زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!
زرافه ها بلندترین حیوانات خشکی هستند و بخاطر پاهای بلند، سرعت زیاد و ضربات خطرناک پا کمتر شکارچی جرات میکند به آنها حمله کند. اما آیا این تواناییها به زرافه امکان میدهد که شبها با خیال راحت استراحت کنند؟
در شب های تاریك و بدون مهتاب، زرافههای 7 متری روی زمین دراز میکشند و برای مدتی کوتاه استراحت میکنند. به گزارش ایران ناز در شرایط معمول آنها دراز نمیکشند و به حالت ایستاده استراحت میکنند، اما تاریکی مطلق چنین شب هایی که در آن چشم، چشم را نمیبیند، باعث شده شیرها هم به شکار نروند و زرافههای گردندراز با خیال راحت، دقایقی به عضلات خسته خود استراحت بدهند.
این تصویر را مارتین دورن، عکاسی حرفهای و همکار نشنالجئوگرافیک با استفاده از دوربین حرارتی ثبت کرده است. دوربینهای حرارتی، پرتوهای فروسرخ تابششده از بدن حیوانات خونگرم را ثبت میکند و بدین ترتیب میتوان رفتار این جانوران را در تاریکی شب و بدون مزاحمت نورهای پروژکتور بررسی کرد. پیشاز این، تصویر زیبای ضیافت شبانه شیرها در ایران ناز منتشر شده بود.
 
زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب