عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!

مجموعه : دانستنی ها
زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!
زرافه ها بلندترین حیوانات خشکی هستند و بخاطر پاهای بلند، سرعت زیاد و ضربات خطرناک پا کمتر شکارچی جرات میکند به آنها حمله کند. اما آیا این تواناییها به زرافه امکان میدهد که شبها با خیال راحت استراحت کنند؟
در شب های تاریك و بدون مهتاب، زرافههای 7 متری روی زمین دراز میکشند و برای مدتی کوتاه استراحت میکنند. به گزارش ایران ناز در شرایط معمول آنها دراز نمیکشند و به حالت ایستاده استراحت میکنند، اما تاریکی مطلق چنین شب هایی که در آن چشم، چشم را نمیبیند، باعث شده شیرها هم به شکار نروند و زرافههای گردندراز با خیال راحت، دقایقی به عضلات خسته خود استراحت بدهند.
این تصویر را مارتین دورن، عکاسی حرفهای و همکار نشنالجئوگرافیک با استفاده از دوربین حرارتی ثبت کرده است. دوربینهای حرارتی، پرتوهای فروسرخ تابششده از بدن حیوانات خونگرم را ثبت میکند و بدین ترتیب میتوان رفتار این جانوران را در تاریکی شب و بدون مزاحمت نورهای پروژکتور بررسی کرد. پیشاز این، تصویر زیبای ضیافت شبانه شیرها در ایران ناز منتشر شده بود.
 
زرافه ها شب که میشود چگونه می خوابند؟!