لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

تغییر قیمت نفت و بنزین توسط مجلس

مجموعه : مجله خبری روز
تغییر قیمت نفت و بنزین توسط مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قیمت حامل های انرژی مقرر کردند قیمت فروش داخلی نفت، بنزین و سایر مشتقات نفتی به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش "الف" ماده "یک" این لایحه را که در مورد اصلاح قیمت حامل های انرژی است را تصویب نهایی کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه ای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نخواهد بود.

با تصویب نمایندگان، قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی 95 درصد، قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود.

همچنین قیمت خرید فرآورده های نفتی متناسب با قیمت مذکور تعیین خواهد شد.

نمایندگان مجلس در بند "ب" ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها مقرر کردند میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال مالیات و عوارض شود.

مجلس همچنین در تبصره این بخش مقرر کردند جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی – پالایش و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون حداکثر 65 درصد میانگین قیمت سبد صادراتی، زیر میانگین قمیت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی – پالایش و پتروشیمی آنها تعیین می شود.