اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جدیدترین روش عضو گیری بهائیان در ایران

مجموعه : مجله خبری روز
جدیدترین روش عضو گیری بهائیان در ایران
اخیرا برخی از بهائیان که داری کارخانجات زیادی در برخی از شهرها می باشند شرط استخدام در بنگاه های اقتصادی و تولیدی خود را بهائی شدن اعلام کرده اند.

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از جوان آنلاین، اخیرا برخی از بهائیان که داری کارخانجات زیادی در برخی از شهرها می باشند شرط استخدام در بنگاه های اقتصادی و تولیدی خود را بهائی شدن اعلام کرده اند.

بطور مثال کارخانه«…» واقع در شهرک صنعتی«…» که متعلق به شخصی به نام «ت» می باشد مهمترین شرط اشتغال را بهائی بودن یا بهائی شدن اعلام و از این حربه برای پوشش اقتصادی بهائی ها و یا جذب افراد به این فرقه انحرافی استفاده می کند.