عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس

شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس,متولد 366 قمری است .(مقتول 403ق) نویسنده, شاعر, خطاط و چهارمین امیر گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمان و مردی ادیب و ادیب پرور بود.وی از سلسله‏ی آل زیار و از پادشاهان ادب‏پرور زمان خود بود كه بسیاری از شاعران فارسی و عربی زبان، حكما و دانشمدان تحت حمایت او به سر می‏بردند. پایتخت او از مراكز علم و ادب آن روزگار به حساب می‏آمد و شعرایی چون: خسروی سرخسی و قمری گرگانی و دانشمندانی چون: ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا به درباش رفت و آمد داشتند. ابوریحان بیرونی كتاب معروف خود «آثار الباقیه» را در 390 ق به نام قابوس تألیف كرد. قابوس به عربی و فارسی شعر می‏سرود و در فن انشاء نثر عربی مهارت داشت. در زمینه‏ی خط نیز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهایت خوبی بود.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : نویسنده,شاعر و خطاط
والدین و انساب : شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس, فرزند وشمگیر بن زیار دیلمی است.
زمان و علت فوت : شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس در سال 403ق به توطئه بعضی از سردارانش اسیر و مقتول شد و در اطراف گرگان به خاك سپرده شد. بعد از او پسرش, فلك‌المعالی منوچهر جای اورا گرفت.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس،پس از پناه دادن به فخرالدوله,دیلمی كه از خویشان نزدیكش بود, مورد تهاجم برادران فخرالدوله, عضدالدوله و مؤیدالدوله قرار گرفت و شكست خورد و از سال 371 تا سال 388ق به خراسان پناه برد, و با وجود مساعدت نوح بن منصور سامانی موفقیتی بدست نیاورد. در سال 388 مجدداً بر گرگان وطبرستان و گیلان مسلط گشت . امیر قابوس از نویسندگان بزرگ عهد خود بود و رسائلی از او به عربی و اشعاری به عربی و فارسی باقی مانده است.
همفکران فرد : بزرگانی چون ابو علی سینا, ابوریحان بیرونی و ابن هندو به در بار او راه یافتند و ابوریحان كتاب «آثارالباقیه» را به نام شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس ،نوشت. گروه بسیاری از شعرا و سخنوران نیز اورا ستوده‌اند
چگونگی عرضه آثار : شمس‌الدین ابوالمعالی امیر قابوس به عربی و فارسی شعر می‏سرود و در فن انشاء نثر عربی مهارت داشت. در زمینه‏ی خط نیز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهایت خوبی بود.گویند صاحب بن عباد هرگاه خط او را می‏دید به بال و پر طاوس تشبیه می‏كرد و می‏گفت: «هذا خط قابوس ام‏جناح طاوس». قابوس به نثر عربی رسائلی دارد كه ابوالحسن علی بن محمد یزدادی آن را جمع‏آوری كرده و نام آن را «كمال البلاغه»گذاشته است. ابن‏اسفندیار در «تاریخ طبرستان» خود قطعاتی از آن را آورده است.


آثار :
    1  كمال‌البلاغه
X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی