عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دوستی از دیدگاه حضرت علی (ع)

مجموعه : دینی و مذهبی
دوستی از دیدگاه حضرت علی (ع)
پسرم :

دوست تو آن است كه در نبود تو حق دوستی را نگه داردو غریب كسی است كه دوستی نداشته باشد .

پس در برابر دوستت اینگونه باش:

به هنگام قطع رابطه از طرف او ، تو برای دوستی دوباره ، پیش قدم باش.

در برابر قهر و دوریش لطف و نزدیكی و در برابر بخلش،بذل و بخشش نما به هنگام سختگیریش نرمش به خرج ده وبه هنگام جرمش قبول عذر كن.
آنچنانكه گوئی تو بنده او هستی.

هرگز دشمن دوست خود را به دوستی مگیر كه با اینكار با دوستت به دشمنی برخاسته ای .

نصیحت خالصانه خود را برای برادرت مهیا ساز خواه خوشایند او باشد خواه نباشد.

خشم خود را فرو خور كه من جرعه ای شیرینتر و خوش سرانجام تر و لذت بخش تر از آن ندیدم.

با كسیكه با تو به خشونت رفتار كند نرمی پیش گیر كه بزودی او در برابر تو نرم خواهد شد.

با دشمن خود با فضل وكرم رفتار كن كه در میان یكی از دو پیروزی شیرینترین را برگزیده ای اگر خواستی پیوند برادری و رفاقت را بگسلی جای برگشتی باقی بگذارتا اگر روزی آن دوست خواست كه بازگردد و بار دیگر با تو دوست شود ، بتواند.

اگر كسی بر تو گمان نیكی برد (با عملت) گمانش را تصدیق كن.

و هیچگاه به اعتماد رفاقت و یگانگی كه بین تو و برادرت هست حق او را ضایع مكن.

به نیكوكاران نزدیك شو كه از آنان خواهی شد.


******************