اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آیا میدانستی که…..

مجموعه : دانستنی ها
آیا میدانستی که…..
آیا میدانستی که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد

 آیا میدانستی که گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه.

آیا میدانستی که موشهای صحرایی چنان سریع تكثیر پیدا میكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند داشته باشند

آیا میدانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند

آیا میدانستی که روباهها همه چیز را خاكستری میبیند

آیا میدانستی که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند

آیا میدانستی که زرافه ایستاده وضع حمل می‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتی متری به زمین میافند

آیا میدانستی که 1300 كره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد

آیا میدانستی رود دجله به خلیج فارس میریزد

آیا میدانستی که 85% گیاهان در اقیانوسها رشد میكنند

آیا میدانستی که اولین تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسید

آیا میدانستی که سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت 200 كیلومتر در ساعت پرواز کند

آیا میدانستی که اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران كرد

آیا میدانستی که قدرت بینایی جغد 82 برابر قدرت دید انسان است

آیا میدانستی که در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباریده است

آیا میدانستی هر 50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود

آیا میدانستی که وزن اسكلت انسان بالغ سیزده تا پانزده كیلوگرم است

آیا میدانستی که خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است

آیا میدانستی زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند

آیا میدانستی خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند كه می‌توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند

آیا میدانستی که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکیهای کره زمین زیر آب میرود

آیا میدانستی که كبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است كه اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد میكند

آیا میدانستی که میزان انرژی كه خورشید در یك ثانیه تولید میكند ، برای تولید برق مورد نیاز تمام كشورهای جهان به مدت یك میلیون سال كافی است

آیا میدانستی هر عنكبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیست

آیا میدانستی که اگر در یك سال هیچ یك از نسلهای یك جفت مگس نر و ماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم كره زمین برابر میشود

آیا میدانستی که رودی در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد

آیا میدانستی که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست

آیا میدانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است

آیا میدانستی که شبكه چشم 135 میلیون سلول احساس دارد كه مسوولیت گرفتن تصاویر و تشخیص رنگها را بر عهده دارد

آیا میدانستی که بدن انسان پنجاه هزار كیلومتر رشته عصبی دارد

آیا میدانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به كار رفته است

آیا میدانستی طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار كیلومتر است.

آیا میدانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ میتواند از سوراخی به قطر پنج سانتیمترعبور كند

آیا میدانستی که تنها موجودی كه میتواند به پشت بخوابد انسان است