اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد !! (تصویری)

مجموعه : مجله خبری روز
شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد !! (تصویری)

متن و ترجمه نوشته کنار عکس این است : وقتی شتر داره سر بچه ات را می خورد 1- شما او را نجات می دهید 2- عکس می گیرید!!!

شتری که جلو عکاس سر یک کودک را خورد !! (تصویری)