عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

ایران ناز : در بالای كلیه ها غده های فوق كلیوی قرار گرفته اند. این غده ها ماده ای ترشح میكنند كه آدرنالین نامیده میشود. آدرنالین برای آمادگی بدن در انجام فعالیت های شدید یا دفاع از خود ترشح میشود. وقتی كه بسیار هیجانزده باشید، غده های فوق كلیوی ناگهان مقدار زیادی آدرنالین در خون ترشح میكنند که سبب افزایش شدت ضربان قلب و كارآیی آن میشود.

این ماده، رگهای متصل به ماهیچه ها را گشاد میكند و علاوه بر آن موجب افرایش غلظت قند در خون میشود. به این طریق است كه بدن خود را با شرایط تطبیق میدهد. با تاثیر آدرنالین، خون از چهره به ماهیچه ها هجوم آورده و به بخش هایی كه ضروری تر است جریان مییابد. برای همین است كه هنگام ترس رنگ از رخسار شما میپرد.

 
قرار گرفتن انسان در ارتفاع و شرایط غیرعادی مانند صحنه هایی که در تصاویر زیر می بینید نیز از همین قانون پیروی می کند چراکه جسم انسان هرچقدر هم قوی باشد در مواقع هیجان خواهی ترشح آدرنالین را یكی از ملزومات مقاومت خود میداند.
 
با این تماشای این عکس های شما هم وحشت و تاثیر آدرنالین را تجربه کنید!
 
با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

با دیدن این عکسها تأثیر آدرنالین و وحشت را تجربه کنید!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب

X عکس,فال,اس ام اس,پزشکی
Xبستن تبليغ
عکس,فال,اس ام اس,پزشکی