می انستی چقدر دوستت دارم؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
می انستی چقدر دوستت دارم؟
 گاهی فقط از کل دنیا دلت یکی را می خواهد

و خودت هم خوب  می دانی …

تا ابد هم که منتظرش بمونی و واسش تلاش کنی

هیچ وقت به دستش نمی آوری

باید بگذاری و بگذری از بدی هایم

و تا همیشه اونو توی دلت نگه نداری

و چه سخت است این دانستن …!

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب