شعذ بسیار جالب یه شبِ مهتاب

شعذ بسیار جالب یه شبِ مهتاب
ماه میاد تو خواب
منو می‌بره
تَهِ اون دره
اون جا که شبا
یکه و تنها
تک‌درختِ بید
شاد و پُرامید
می‌کنه به ناز
دسشو دراز
که یه ستاره
بچکه مثِ
یه چیکه بارون
به جایِ میوه‌ش
نوکِ یه شاخه‌ش
بشه آویزون…
نوک شاخه بشکست

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب