عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

با خیال من چه کار کردی؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
با خیال من چه کار کردی؟
 بـیخیـــــــال خیـــالــت مــی شـومــ …                                                                                                                                                                    و مــی سپـارمــت بـه دسـت "او" !                                                                                                                                                                             امـــا چــه کنــمــ کـه "او"،                                                                                                                                                                   فقـط یـک ضمیــر "سـومــ شـخص غـایـب" نیسـت…                                                                                                                                                                  "او" کســی اسـت کـه…                                                                                                                                                             تمــامــ هستـــی ایـن اول شــخص مخـاطب حـاضـرت را…                                                                                                                                                            بـه اتـش کـشیــده اسـت… !
 
مرا به آتش کشیدی
X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی