وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پیامک های دلتنگی بهمن 92

پیامک های دلتنگی بهمن 92
 
حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد حمـاقـت یـعنـی مـن کـه

اینقــدر می روم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوی

خـبری از دل تنـگـی تـو نمـی شود

برمی گردم چـون دلـتنـگـت مــی شــوم

 
 
**********
 
 
کاش هر روز جمعه بود و

دلتنگی هایم را گردن غروبش مى انداختم

 
 
**********
 
 
نمى دانم چه رابطه ایست ؟

بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که می شوم

زندگى ام سیاه مى شود!

 
 
**********
 
 
چه سر به راه است

دلتنگی را می گویم از گوشه ی دلم جُم نمی خورد

 
 
*********
 
 
امروز که آیینه جوابش سنگ است

در زهن زمانه عشق هم بی رنگ است

هرکس که نداند تو خودت می دانی

آری به خدا دلم برایت تنگ است

 
 
**********
 
 
دلتنگی من تمام نمی‌شود

همین که فکر کنم من و تو دو نفریم

دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو

 
 
**********
 
 
سوهان می کشم قصه ی دلتنگی هایم را

تا هموار سازم جاده های آمدنت را

 
 
**********
 
 
چه فرقی می کند

آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه آن طرف تر

پای عشق که در میان باشد دلتنگی دمار آدم را در می آورد

 
 
**********
 
 
من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه

که هیچ کدام از واژه هایش مترادف این “دلتنگی”های لعنتی نمی شود

کاش دهخدا می دانست دلتنگی معنا ندارد !

درد دارد

 
 
**********
 
تو که می آیی پنجره ای باز می شود

پرده بی رنگ دلتنگی

کنار می رود آرام میان جانم

خانه می کنی