اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پیامک های دلتنگی بهمن 92

پیامک های دلتنگی بهمن 92
 
حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد حمـاقـت یـعنـی مـن کـه

اینقــدر می روم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوی

خـبری از دل تنـگـی تـو نمـی شود

برمی گردم چـون دلـتنـگـت مــی شــوم

 
 
**********
 
 
کاش هر روز جمعه بود و

دلتنگی هایم را گردن غروبش مى انداختم

 
 
**********
 
 
نمى دانم چه رابطه ایست ؟

بین نبودنت با رنگ ها دلتنگ تو که می شوم

زندگى ام سیاه مى شود!

 
 
**********
 
 
چه سر به راه است

دلتنگی را می گویم از گوشه ی دلم جُم نمی خورد

 
 
*********
 
 
امروز که آیینه جوابش سنگ است

در زهن زمانه عشق هم بی رنگ است

هرکس که نداند تو خودت می دانی

آری به خدا دلم برایت تنگ است

 
 
**********
 
 
دلتنگی من تمام نمی‌شود

همین که فکر کنم من و تو دو نفریم

دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو

 
 
**********
 
 
سوهان می کشم قصه ی دلتنگی هایم را

تا هموار سازم جاده های آمدنت را

 
 
**********
 
 
چه فرقی می کند

آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه آن طرف تر

پای عشق که در میان باشد دلتنگی دمار آدم را در می آورد

 
 
**********
 
 
من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه

که هیچ کدام از واژه هایش مترادف این “دلتنگی”های لعنتی نمی شود

کاش دهخدا می دانست دلتنگی معنا ندارد !

درد دارد

 
 
**********
 
تو که می آیی پنجره ای باز می شود

پرده بی رنگ دلتنگی

کنار می رود آرام میان جانم

خانه می کنی