اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه

شما با تکنیک زیر به راحتی می توانید در منزل ابروهایتان را به صورت طبیعی پرتر و پهن تر کنید.

ابتدا برس ریمل تان که خشک شده است را برداشته و آن را شسته و کامل خشک کنید.
سپس آن را زیر شیر آب بگیرید.

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه

بعد از اینکه برس تان کمی نمناک شد ( توجه کنید که برس تان نباید خیس باشد ) آن را داخل سایه ابرو طوری بچرخانید که تمام قسمت های برس آغشته به سایه شود.

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه

سپس مطابق تصویر داخل ابروهایتان را پر کنید.

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه

آموزش تصویری پرکردن ابرو با سایه