اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

میخواهم برگردم ولی توای که منو نمی خوای

میخواهم برگردم ولی توای که منو نمی خوای
میخواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که پدر تنها قهرمان بود عشق, تنها در آغوش مادر خلاصه میشد بالا ترین نقطه ی زمین شانه های پدر بود بدترین دشمنانم, خواهر و برادران خودم بودند تنها دردم, زانو های زخمی خودم بود تنها چیزی که میشکست, اسباب بازی هایم بود…

ساده ها    بی معنی

                   روزها   تکرارند               

                دوستی   دلخوشی و               

                     عشق ها     رهوارند                   

         عشق     آغاز  نداشت         

           عشق آن    آخَر بود           

                دل و    احساس گناه               

                   کودکی   یاور بود                 

                             عشـق   پرواز بلند                           

                               تا همه جا    لبخند                           

                            عشق     بسیار شدن                        

          وقت گُل      چون پیوند     

 
خیلی دوست دارم