عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خدای مهربانی کجایی

مجموعه : مطالب عاشقانه
خدای مهربانی کجایی
خدای مهربانی ها سلام

گفتی : ترازوی دلت من باشم ،چرا نمی شود را نمی دانم ،

چرا باز دل بندگانت را می آزارم …آن را هم نمی دانم …

چرا بخشیدن دیگران اینقدر برایم سخت شده …چراااااااا؟ وهزاران چرای دیگر..!!

هر چه به این دل می گویم: دیگر گوش اش به حرف های من بدهکار نیست !

گویی این نفس باز هم سرکش شده …!!!

گویی این دل باز هم هوایی نگاه مهربانت شده آقا …!!!

کاش می آمدی ،کاش می آمدی و

آنگاه می دیدی باز هم به خاطرت دنیا را زیر و رو می کردم

کاش ..!!!