اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

روش های مناسب ابراز خشم

روش های  مناسب ابراز خشم
سرکوب کردن خشم: وقتی به جای پاسخ به خشم خود، چیزی نمی گویید و احساس تان را در درون نگه می دارید ، این روش منفعلانه و غالباً نادرست است و باعث می شود دیگران شناخت درستی از شما و خواسته هایتان پیدا نکنند و حقوق شما پایمال شود این خیلی بد است.

پرخاشگری: فرد می خواهد تلاش کند به کسی یا چیزی صدمه بزند. در این صورت احساسات او بدون کنترل از طریق توهین، طعنه،تحقیر، برچسب زدن بیان می شود.

خشم معمولاً با تعارض همراه است. یکی از راههای کاهش خشم شرکت در گفت و گو است.برای جلوگیری از خشم بیجا باید اساس روابط بین فردی خود را بر مذاکره و گفتگو بنا کنیم.  گفتو گو ما را قادر می سازد تا از نظریات طرف مقابل در مورد موقعیت آگاه شویم

ابراز خشم: به شیوه ای مناسب، سازگارانه و بدون پرخاشگری سالم ترین شکل ابراز خشم است.  به معنی ابراز و توصیف احساست و افکار و نظرات خود.ابراز خشم به شکل جرات مندانه به فرد کمک می کند که بتواند خواسته ها، نظرات و اعتراض خود را به شیوه ای که حتی الامکان دیگری را نیازارد ابراز کند.