اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر زیبای استاد شاملو

شعر زیبای استاد شاملو
«ــ نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکفت.

در خانه، زیر ِ پنجره گُل داد یاس ِ پیر.
دست از گمان بدار!
با مرگ ِ نحس پنجه میفکن!
بودن به از نبودشدن، خاصه در بهار…»

           نازلی سخن نگفت;

                                            سرافراز

دندان ِ خشم بر جگر ِ خسته بست و رفت…

«ــ نازلی! سخن بگو!

مرغ ِ سکوت، جوجه‌ی ِ مرگی فجیع را
در آشیان به بیضه نشسته‌ست!»

           نازلی سخن نگفت;

                                           چو خورشید

از تیره‌گی برآمد و در خون نشست و رفت…

نازلی سخن نگفت

نازلی ستاره بود
یک دَم درین ظلام درخشید و جَست و رفت…

نازلی سخن نگفت
           نازلی بنفشه بود

گُل داد و

                                 مژده داد: «زمستان شکست!»
  
                                                                                        و
  
                                                                                                   رفت…

 
استاد شاملو شعر زیبا را سروده است