اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)

رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)
به گزارش ایران ناز سال ها قبل در چین، پاهای کوچک در زنان زیبایی بسیار یزرگی محسوب میشد. به همین دلیل برای کوچک نگه داشتن پاهای این خانم ها، در سنین کودکی پاهای آنها رو محکم می بستند و تحت فشار قرار می دادند (قنداق پیچ میکردند) کاری دردناک و وحشتناک.
عکس های زیر مربوط به همین سنت وحشتناک است…
 
رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)
 
رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)
 
رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)
 
رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)
 
رسم وحشتناک و عجیب مردم چین برای زنان!! (تصویری)