اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!
اسوتلانا نام یک زن روسی با اراده ای است که توانست در عرض یک و نیم سال ۷۰ کیلوگرم از وزن خود کاهش دهد.
در ادامه می‌توانید عکس‌ های او را در این یک و نیم سال مشاهده کنید و پی به اراده او ببرید…

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

 زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!

زنی که در 1.5سال تبدیل به یک مانکن شد!!