عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما

رعایت این آداب سلامتی شما را تضمین می کند

مجموعه : سبک زندگی
رعایت این آداب سلامتی شما را تضمین می کند

 آدابى که موجب صحت بدن مى شوند

۱- روزه گرفتن
۲ –خوددارى کردن از انداختن آب دهان در مسجد
۳ –خوردن آب به حال ایستاده در روز

۴ – کم خوردن
۵ – مسافرت کردن
۶ – جویدن طعام به طور کامل پیش از فرو دادن
۷ – دست کشیدن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده باشد
۸ – نخوردن طعام مگر وقتى که گرسنه باشد
۹ – دفع بول و غایط در وقت خواب
۱۰ – خوردن میوه در اوایل فصل آنها
۱۱ –کم آب خوردن
۱۲ – خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر صبح ناشتا
۱۳ – حفظ نمودن خود از سرما در فصل پاییز و حفظ نکردن از سردى هوا در بهار
۱۴ – خوردن آب باران
۱۵ –خوردن سه کف از آب گرم حمام
۱۶ – ریختن آب سرد به قدمها بعد از خارج شدن از حمام
۱۷ – شستشوى دست ها پیش از خوردن غذا
۱۸ –خواندن نماز شب
۱۹ – به جا آوردن حج و عمره

 

آشامیدن آب در بین غذا باعث بیماری بدن می شود

 

مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند
۱ – ایستاده آب خوردن در شب
۲ – خوردن بین نهار و شام
۳ –پرخورى
۴ – شام نخوردن
۵ – آشامیدن آب در بین غذا خوردن
۶ – خوردن گوشت خام
۷ – نشستن در آفتاب
۸ – بالا رفتن از پله ها
۹ – آب خوردن زیاد
۱۰ – نشستن در جاى نمناک
۱۱ – خوردن چوبک
۱۲ – زیاد ماهى خوردن
۱۳ – مجامعت با زن سالخورده
۱۴ – غم و غصه خوردن