اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

فرار مجری زن از برنامه زنده پس از دیدن عنکبوت (عکس)

فرار مجری زن از برنامه زنده پس از دیدن عنکبوت (عکس)
به گزارش ایران ناز در پخش برنامه زنده هواشناسی وقتی که خانم گزارشگر چشمش به عنکبوت افتاد نتوانست خود را کنترل کند و گزارش را رها کرد.
خانم کریستی گوردون مجری کانادایی در پخش برنامه زنده هواشناسی با دیدن یک عنکبوت به جای گزارش هوا، شروع به جیغ زدن کرد و پا به فرار گذاشت. البته، عنکبوت هم کمی بزرگتر از معمول بوده است. همکاران این خانم در شبکه ماهواره ای BC نتواتسته اند جلوی خنده خود را بگیرند.
 
فرار مجری زن از برنامه زنده پس از دیدن عنکبوت (عکس)
 
فرار مجری زن از برنامه زنده پس از دیدن عنکبوت (عکس)
 
فرار مجری زن از برنامه زنده پس از دیدن عنکبوت (عکس)